Welkom

Welkom op de site voor de jaargesprekken van Norschoten. 

Het afgelopen jaar hebben wij de opzet van onze huidige functioneringsgesprek geëvalueerd. Met als gevolg dat we de inhoud en opzet van het functioneringsgesprek hebben aangepast aan de wensen van de organisatie. Dit heeft mede geleid tot het veranderen van de naam van het functioneringsgesprek in het jaargesprek en dat zijn we overgegaan tot de digitale verwerking hiervan.

Met het nieuwe jaargesprek willen we een verbinding leggen tussen de realisatie van onze visie, missie en kernwaarden en onze waardering voor jouw bijdrage hieraan. Hiertoe hebben wij de twee kernwaarden Ontmoeten & Aandacht en Visie, Identiteit en Welzijn benoemt en nader omschreven. We hebben dit ook gedaan voor de vaardigheden, kennis en eigenschappen die voor jouw functie(groep) belangrijk zijn. Door middel van het jaargesprek willen wij met je in gesprek gaan of jouw gedrag aansluit bij de genoemde kernwaarden en competenties. Niet dat we vinden dat het nu niet goed gaat, maar we denken ons op deze manier beter te kunnen voorbereiden op de toekomst.

De werkwijze wordt als volgt. Zowel jij als je leidinggevende bereiden zich voor door het invullen van het digitale jaargesprekformulier voorafgaande aan het gesprek. Beide ingevulde formulieren zijn dan het uitgangspunt voor het gesprek. De ervaring leert dat deze werkwijze en de nieuwe opzet van het jaargesprek leiden tot meer diepgang en wederkerigheid. Bovendien geeft zij een tijdsbesparing wat belangrijk is om ons doel te realiseren dat met iedere medewerker ieder jaar een jaargesprek wordt gevoerd.

Voor meer informatie over de inhoud en de werkwijze van het jaargesprek verwijzen we je naar de Handleiding jaargesprekken op het intranet. Voor het invullen van het digitale jaargesprek formulier verwijzen we naar de instructies onder het kopje instructies op deze website, nadat je bent ingelogd. Voor vragen kan je terecht bij je leidinggevende, de afdeling PO&O en zo mogelijk een collega.

Met vriendelijke groet,